Tebrik

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU doçent unvanı almıştır.

Kendisini tebrik eder, akademik kariyerinde başarılar dileriz.