Misyon/Vizyon


MİSYONUMUZ

Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için, yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, Üniversitemizin faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.  

 

VİZYONUMUZ

Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, ilkeli, denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan iç denetim hizmeti sunmak.

Son Güncelleme Tarihi:21.12.2016