Hizmetler

Gençlik Danışma Merkezi Koordinatörlüğünde Sunulan Hizmetler

Gençlik Danışmanlık Merkezi Koordinatörlüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda öğrencilere ve personele yönelik olarak sunduğu hizmetler;

       A. Öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmak için

  1. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin biyo-psiko-sosyal ve ruhsal sağlıklarının  korunmasına yönelik sunulacak hizmetleri belirlemek için risk analizleri yapmak,
  2. Belirlenen risk grubuna giren öğrencilere bireysel ya da grup danışmanlığı ve psiko-ğitimler  yoluyla gerekli destek sağlamak,
  3. Düzenlenecek uyum ve  programlarıyla öğrencilere  üniversite,proğram ve üniversitedeki  sosyal yaşam hakkında tanıtımlar yapmak,
  4. Öğrencilere yönelik iletişim, problem çözme, stresle baş etme gibi konular konferans, seminer ve küçük gruplarda psiko-eğitimler düzenlemek,

      B.Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya destek olmak için,

1.Öğrencinin akademik başarılarını olumsuz etkileyebilecek faktörler (stres, zamanın etkin kullanılmaması, verimsiz ders çalışma yöntemleri, uyum ve baş etme problemleri vb.) belirlemek,

2.Bireysel görüşmeler yoluyla söz konusu faktörleri başarı ile yönetmesine destek olmak,

C.  Fiziksel sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için,

1.Sık görülen hastalıklardan korunma ve bulaşmanın önlenmesine yönelik eğitim programları düzenlemek,

2.Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak,

3.Bireysel ve toplumsal yaşam için gerekli  hijyen alışkanlıkları kazandırmak,

4.Sigara, alkol vb. bağımlılıkları önlemek ve bağımlı olanların tedavilerine yardımcı olmak,

5.Öğrencilere yönelik bağımlılığına neden olan konulara yönelik bilgilendirme, eğitim, iletişim materyali hazırlamak.

D. Üreme sağlığı/cinsel sağlık alanında öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak için,

  1. Üniversite öğrencilerinin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda bilgi gereksinimleri belirlemek ve bu gereksinimleri karşılamaya yönelik etkinlikler düzenlemek,
  2. Öğrencilere yönelik üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakkında danışmanlık hizmeti vermek,
  3. Öğrencilere yönelik üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakkında bilgilendirme ve eğitim materyalleri hazırlama.

        E.Ruh sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için,

        1. Öğrencilerin ruh sağlıklarını etkileyen riskleri, ruh sağlıklarını korumaya yönelik ihtiyaç duyulan gereksinimleri, hizmetleri , etkinlikleri belirlemek,

        2. Belirlenen risk grubuna giren öğrencilere bireysel ve grup danışmanlığı ve psiko-eğitimler yoluyla gerekli desteği sağlamak,

        3. Öğrencilere iletişim, problem çözme, stres ve baş etme gibi konular konferans, seminer ve küçük gruplarda psiko-eğitimler yapmak,

        4. Sigara, alkol ve madde kullanımı,davranışsal bağımlılık gibi bağımlılık oluşturan alışkanlıkların önlenmesi sağlamak,

        5. Madde (sigara, alkol vb.) kullanım alışkanlığı olan öğrencilerin mahremiyeti ve kişisel verileri korunarak ikinci basamak sağlık hizmetleri ile işbirliği içinde tedavi programları uygulamak.

      F. Akademik ve idari personelin biyo-psiko-sosyal sağlığını korumak ve geliştirmek için,

      1.Akademik ve idari personelin üniversiteye uyum sağlamasına ve akademik başarılarının yükseltilmesine yönelik olarak psiko-eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

      2-Akademik ve idari personel iş. aile. Üniversite ve sosyal yaşamına dair biyo-psiko-sosyal sorunların çözülmesine sağlamaya yönelik psiko-eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

       3-Akademik ve idari personel yaşadığı biyo –psiko- sosyal problemleri fark etmelerine yardımcı olmak ve problemlerin çözümüne yönelik olarak mekanizmalar geliştirmek,

    G. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin tedavi gerektiren biyo-psiko-sosyal ve ruh sağlığı ile üreme sağlığı ve cinsel sağlık konularında ikinci basamak sağlık birimlerine yönlendirmektir.

 

 

 

 


 

Son Güncelleme Tarihi:23.10.2023